https://www.flydubai.com/en/

Flight Schedule
 • Domestic Flight Schedule
 • shreeairlines
 • Nepal Airlines
 • Simrik Airlines
 • Yeti Airlines
 • Buddha Air
 • International Flight Schedule
 • Nepal Airlines
 • पाइलट परिचय

  नेपाली सेनाकी पहिलो लेडी पाइलट निरु ढुंगाना

  काठमाडौं । विश्वको तुलनामा नेपाली उड्‍डयन इतिहास धेरै पूरानो छैन । अझ नेपाली पाइलट त्यसमा पनि महिलाहरु पाइलट भएको

  Nepali Pilot Vijaya Lama

  Vijaya Lama :  Vijay Lama, also known as Captain Vijaya Lama, is a Nepalese actor, singer, television presenter, social